Turbo BorgWarner BV43 2074DCBAA4 - 19.18 Hyundai D4HB Euro 4 CRDi (2.0 Lts.) 5303-988-0432

-29% Internet + IVA
$894.884
$639.203
SKU 5303-988-0432

Turbo BorgWarner BV43 2074DCBAA4 - 19.18 Hyundai D4HB Euro 4 CRDi (2.0 Lts.) 5303-988-0432