Turbo Mitsubishi TF035HL 14 GK2 - 6 Mitsubishi 4M41 de 165 H.P. (3.2 Lts.) 49135-02910

-17% Internet + IVA
$1.149.768
$958.140
SKU 49135-02910

Turbo Mitsubishi TF035HL 14 GK2 - 6 Mitsubishi 4M41 de 165 H.P. (3.2 Lts.) 49135-02910